Julbuffé

Till och med den 22 december 2020

ombesörjer vi utskick av julbufféer!

För buffé till mindre än 10 personer kör vi inte ut, men ni kan

själv hämta på restaurangen. Julutskick buffé 2020 (2)